ul. Kawaleryjska 2d/21, 59-220 Legnica
tel. 0-535-872-298
pracownia@pronakon.pl

Pracownia Projektowania i Usług Inżynieryjnych PRONAKON

Grzegorz Grodek

Pracownia Pronakon

Pracownia Pronakon powstała z chęci tworzenia i nadzorowania zadań budowlanych, w sposób profesjonalny, kompleksowy i w pełni zaspakający oczekiwania Inwestora.

Nadrzędnym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości, w celu optymalizacji rozwiązań, oraz czasu realizacji inwestycji, co prowadzi do wymiernych korzyści dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Zakres prowadzonych prac

– kompleksowe projektowanie i nadzór obiektów przemysłowych

– kompleksowy nadzór nad inwestycjami indywidualnymi

– pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

– pełnienie funkcji Kierownika Robót żelbetowych

– pełnienie funkcji Kierownika Robót montażowych konstrukcji stalowej

– pełnienie funkcji Kierownika Budowy

Oferujemy usługi w ramach pełnienia funkcji

– kierownika robót,

– kierownika budowy

– inspektora nadzoru inwestorskiego przy wnoszeniu obiektów kubaturowych

Oferta

Pracownia świadczy usługi projektowe w zakresie obejmującym projekty:

budowlane
wykonawcze
warsztatowe
obiektów mieszkaniowych
obiektów przemysłowych
obiektów użyteczności publicznej
obiektów inżynieryjnych